cz

Program pro senátní volby 2014

Jsem již druhé volební období zastupitelem v mé rodné obci Palkovice, kde pracuji a žiji již 41 let. Snažím se být prospěšným komunálním politikem a také se aktivně zapojuji do různých společensko - kulturních a sportovních aktivit v rámci frýdecko-místeckého regionu. Pracuji jako agronom v místním agropodniku působícím také v přilehlých obcích a na okraji okresního města Frýdku-Místku a také proto mám k našemu regionu a k jeho lidem velmi blízko.


Jsem přesvědčen o tom, že náš region a jeho obyvatelé si zaslouží v Senátu politika, který jim bude po celou dobu svého mandátu spolehlivou oporou a díky své odpovědnosti, poctivosti, slušnosti a sociálnímu cítění jejich důstojným reprezentantem. Z těchto důvodů jsem přijal nabídku kandidovat do senátu ve volebním obvodu 69 za TOP 09, jejímž jsem od roku 2010 členem. V případě mého zvolení bych chtěl být po celou dobu trvání senátorského mandátu blízko všem občanům Frýdecko - Místecka, chtěl bych být oporou a pomocníkem obecním samosprávám a jejich starostům a společně s nimi pomáhat hájit zájmy obyvatel našich měst a obcí. Také chci změnit dosavadní praxi a aktivně se zúčastňovat jednání zastupitelstev obcí a setkávat se s jejich občany nejen před volbami, jak jsme toho často svědky, ale po celou dobu trvání mého mandátu. Umím pojmenovat klady i zápory našeho regionu, ale především chci východní část naší země více přiblížit i ostatním vzdálenějším krajům a dokázat, že i my na severu Moravy dokážeme být nejen dobrými hospodáři, ale také spolehlivými partnery i vstřícnými hostiteli.
Svou kandidaturu opírám o témata, která se nás všech dotýkají a jsou mi navíc profesně velmi blízká. Jsem povoláním sedlák, jde mi především o životaschopný a silný region, ve kterém chceme zdravě žít, pracovat, podnikat a také odpočívat. Jde mi o region, který bude pyšný na své místní kulturní, společenské, ale i sportovní tradice, na kvalitní životní prostředí, bezpečnost a pohostinnost svých obyvatel. Jde mi o budování skutečné důvěry mezi politikem a jeho voliči.


Pokud budu zvolen, chci proto pod heslem „Selský rozum do Senátu“ prosazovat a podporovat hlavně tato témata :

  • podpora zdravého životního stylu, zdravého stravování, pohybu a sportu
  • produkce a prodeje zdravých a kvalitních potravin místního či regionálního původu
  • podpora návratu k soběstačnosti v produkci základních zemědělských produktů
  • zachování a ochrana zemědělského půdního fondu a vztahu k půdě
  • ochrana a zachování kvality životního prostředí, ve kterém budou žít také další generace
  • podpora rozvoje venkova jako místa pro kvalitní bydlení, hospodaření, podnikání i rekreaci
  • podpora místních kulturních a společenských tradic
  • podpora našeho členství v EU jako nástroje pro rozvoj naší země, nikoliv jako nástroje pro byrokratické omezování a nesmyslné regulace

 

Další důvod mé kandidatury ve volbách do Senátu je ryze politický. Jsem šťastný, že mohu žít v demokratické společnosti se všemi jejími klady i zápory a zároveň si uvědomuji, že o demokracii je třeba stále pečovat. Není to systém daný jednou pro vždy a právě historie naší země je příkladem toho, jak lehce se dá o demokracii přijít a jak dlouho trvá a jaké oběti stojí její obnovení. Přestože role Senátu v našem demokratickém systému bývá někdy zpochybňována, je jeho funkce jako pojistky v době ústavní krize nezastupitelná a nedávná zkušenost s úřednickou vládou prezidenta Zemana to jenom potvrzuje. Jistě mi tedy většina z vás dá za pravdu, že na tom, kdo nás bude v dalším volebním období v Senátu zastupovat, opravdu záleží.
Frýdecko-Místecko je regionem především podhorským a horským. Historicky zde měli naši dědové a pradědové těžký život. Žili velmi skromně, živili se na polích, v lesích a dojížděli do rozvíjejících se hutí a šachet. Vím, že ani dnes není život v našem regionu lehký a k uskutečnění svých snů a cílů musíme leckdy otočit korunu vícekrát, než třeba jinde v republice. Právě díky našim předkům však umíme tvrdě pracovat a dobře hospodařit. Naše budoucnost je v mladých lidech, kteří najdou v našem regionu i kraji příležitost uplatnit své vzdělání a dovednosti a budou ho vnímat jako dobré místo pro život. Přispět k tomuto cíli bude v případě mého zvolení mým hlavním úkolem a povinností.

Buďme společně dobrými hospodáři !

Slavomír Bača, kandidát do Senátu ve volebním obvodě 69

cz

Starostove Facebook Twitter Youtube Eshop

"Kandiduji DO PSP ČR ve volbách 2017. Zadavatel: TOP 09, Zpracovatel: Complete Internet Services, s.r.o."